Zastosowanie

Zastosowanie

Elastyczne wkłady kominowe potocznie zwane giętkimi mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym indywidualnym, zbiorczym i przemysłowym.

Budownictwo mieszkaniowe

Wkłady kominowe FuranFlex® mają zastosowanie przy uszczelnianiu przewodów kominowych starych jak i nowych o różnych średnicach. Wkłady kominowe FuranFlex® FF (czarne) mogą być stosowane do uszczelnienia przewodów kominowych wentylacyjnych i przewodów odprowadzających spaliny od kotłów grzewczych opalanych olejem lub gazem. Wkłady kominowe FuranFlex® RWV (czerwone) mogą być stosowane do uszczelnienia przewodów kominowych odprowadzających spaliny od kotłów opalanych opałem stałym, piecem typu koza, kominkiem, itp.

Budownictwo zbiorowe (wielorodzinne)

Wkłady kominowe FuranFlex® mogą być wykorzystywane do uszczelniania przewodów kominowych zbiorczych i łączników kominowych (zwanych potocznie rękawkami) odprowadzających spaliny od indywidualnych kotłów grzewczych poprzez wprowadzenie do przewodu kominowego zbiorczego i łącznika kominowego wymiarowego wkładu kominowego FuranFlex®.

Budownictwo przemysłowe Wkłady kominowe FuranFlex® mają zastosowanie przy uszczelnianiu kanałów i przewodów kominowych przemysłowych wentylacyjnych, spalinowych i dymowych o średnicach stałych wielkowymiarowych, które posiadają ciąg kominowy grawitacyjny lub wymuszony mechanicznie. Technologia uszczelnienia dopuszcza również możliwość zmiany kształtu wnętrza przewodu kominowego. Warunki technologicznego uszczelnienia są ustalone indywidualnie dla każdego rodzaju przewodu kominowego. Szczególna charakterystyka wkładów kominowych FuranFlex® pozwala je wykorzystać skutecznie przy regeneracji kanałów odprowadzających czynniki o znacznej aktywności chemicznej np.; dygestoria, wentylacja basenów, linia technologiczna, itd.

Głównym obszarem zastosowania wkładów FuranFlex jest wykładanie kominów, zarówno starych jak i nowych o różnych średnicach. Mogą być one stosowane do wszystkich typów kotłów grzewczych wykorzystujących jako opał gaz i ropę oraz drewno i inne paliwa stałe, gdzie stosowany jest produkt FuranFlex RWV. Ze względu na wysokie charakterystyki sztywności można je wykorzystywać do budowy kominów wolnostojących.

Wkłady kominowe FuranFlex mogą być instalowane jako indywidualny komin w przypadku, gdy jeden komin jest podłączony do jednego kotła grzewczego (w większości przypadków), jak również w przypadku, gdy do jednego komina jest podłączonych kilka kotłów grzewczych (komin kolektorowy)

Przewody dymowe

Wkład kominowy FuranFlex RWV, tzw "czerwony" może być wykorzystywany do istniejących lub nowych kominów murowanych z cegieł, betonu lub kamienia, łączących urządzenia zasilane paliwami stałymi lub otwarte paleniska paliw stałych w celu poprawy odporności uszkodzonych kominów murowanych na ulatnianie się dymu urządzeń grzewczych na opał stały.

Wkład ma zastosowanie do:

- kominków

- trzonów kuchennych

- piecy pokojowych tzw. koza

- wkładów kominkowych

- kotłów na węgiel, drewno, koks, ekogroszek, torf.

Maksymalna znamionowa temperatura robocza wkładów FuranFlex RWV powinna być ≤ 450°C.

Przewody spalinowe i wentylacyjne

System FuranFlex możne być stosowany w kotłach grzewczych wykorzystujących jako opał:

- paliwo gazowe (GZ35,GZ 50,GZ 41)

- olej

- ropa

Dodatkowo może być wykorzystany do uszczelnienia przewodów wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz drenaż, jako alternatywa dla tradycyjnej rynny.

Gdzie kupić
Firma TERMO KOMIN sp. z o.o. - OFICJALNY DYSTRYBUTOR
I MONTAŻYSTA systemu FuranFlex w Polsce.
Info o sprzedaży:

info@furanflex-polska.pl
(33) 816 58 09 - Bielsko-Biała
(32) 297 50 39 - Sosnowiec


Odwiedź nasz profil na Facebooku!
Kontakt

Zamówienia
info@furanflex-polska.pl
www.furanflex-polska.pl
Oddział Bielsko-Biała
ul. M. Grażyńśkiego 108
43-300 Bielsko-Biała
Biuro TERMO KOMIN
biuro@TERMO KOMIN .pl
www.TERMO KOMIN .pl
+48 602 254 683
+48 606 720 253
(33) 816 58 09
Pn-Pt 8:00 - 16:00
+48 602 254 683
+48 606 720 253
(33) 816 58 09
Pn-Pt 8:00 - 16:00